Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում:Առանձնատների Կառուցում՝ գինը.  «под ключ» 
4 տարվա երաշխիք:

ՁԵՐ ԳՈՎԱԶԴՆ ԱՅՍՏԵ՛Ղ

Ամսական 10.000 դրամ (Կապ)

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից: Առանձնատների Կառուցում:
Այս էջում կներայացնենք հատվածներ մեր օգտագործած հատակագծերից:

*Վերջերս սկսել ենք հեթական նոր տան կառուցապատում հիմքից, դատարկ հողակտորի վրա: Աշխատանքի բոլոր փուլերը մանրամասն լուսանկարում ենք: Կարծում ենք Ձեզ հետքրքիր կլինի հետեվել այդ հոդվածների շարքին: «Տուն հիմքից» շարքը սկսեք դիտեք «Առանձնատան կառուցում հիմքից» էջում: Այդ էջում մենք հավաքել ենք բոլոր հղումները այն էջերին, որտեղ լուսանկարներով ներայացնում ենք ամբողջ գործընթացը փուլ առ փուլ:

Խորհուրդ ենք տալիս անպայման դիտել այս էջը՝«Առանձնատան կառուցում հիմքից»:
Այս էջում դուք կգտնեք բազաթիվ հղումներ մեր կատարած աշխատանքների օրինակներին: Շատ մանրամասն, լուսանկարներով և ցանկացած շինարարական ոլորտի վերաբերյալ: 

Առանձնատների Կառուցում
Առանձնատների Կառուցում

Շինարարական թեմաներով կայքերի ստեղծում և SEO առաջխաղացում:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
1.       Տվյալ աշխատանքային գծագրերը մշակված են ընդունելով հիմք անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ xxxxxx վկայականը:

2.       Նախագիծը մշակված է հետևյալ բնակլիմայական պայմանների համար:

ա) նորմատիվ ձյան բեռնվածքը’ 70 կգ/մք (II գոտի ) բ) նորմատիվ քամու բեռնվածքը’ 45 կգ/մք (III գոտի )

3.       Շին հրապարակը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում ( համաձայն ՀՀՇՆ 11-02. 02. 94-ի):

4.       Շենքի հրակայունությունը’ II աստիճան:

5.       Որպես 0.00 պայմանական նիշ ընդունված է շենքի առաջին հարկի հա­տակի մակերևույթը:

6.       Հիմքերր խաչահատվող երկաթբետոնե ժապավենաձև:

7.       Շենքի կրող կոնստրուկտիվ համակարգը միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակային հիմնակմախք է:

8.       Ծածկերը հավաքովի երկաթբետոնե սնամեջ սալերով, տեղ — տեղ միա­ձույլ երկաթբետոնե սալերով:

9.       Տանիքը երկթեք, միակողմանի սրածայր, ջրահեռացումր արտաքին կազ­մակերպված:

10.    Արտաքին պատերը իրականացվում են ուղիղ սղոցած տուֆաքարով, երկտակ շարվածքի :

11.    Ներքին միջնապատերը իրականացվում են 20 սմ հաստությամբ շլակա-բետոնե սալերով:

12.    Պատերը արտաքինից երեսապատվում են բաց գույնի տուֆաքարով, ցոկոլային մասը բազալտով:

13.    Հատակները իրականացնել բոլոր ներհատակային հաղորդագըծերը անցկացնելուց հետո, մետլախ-արհեստական գրանիտ սալիկներով:

14.    Ձմռան ժամանակ շինարարական աշխատանքներր իրականագնեւիս առաջնորդվել Շնուկ 3.03.01-87-ով:

Առանձնատների Կառուցում
Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

հիմնական լրսւկագմերի աշխատանքային գծագրերի ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
հհ գծագրի անվանումը մակնիշը թերթերը
1 ճարտարապետական մաս ճ 10
2 կոնստրուկտորական մաս Կ 9
3 ինժեներական մաս Ի 3
ինժեներական մասի հիմնական լրակազմի գծագրերի ամփոփագիր
հհ գծագրի անվանումը թերթ
1 ընդհանուր տվյալներ ի-1
2 հարկի ջրամատակարարում, ջրահեռացում ի-2
3 հարկի էլեկտրամատակարարում Ի-3

Առանձնատների Կառուցում՝ հատակագիծ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
Ջրագծի ն կոյուղու համար օգտագործվում են ժամանակակից պլաստիկ և մետալոպլաստիկ խողովակներ к ձևավոր մասեր:

էլեկտրոմատակարարման և սնուցման համակարգր թստմեցվում է ամբողջու­թյամբ պղնձալարային փակ ցանցերի իրականացմամբ: Հեռախոսակապը և գագաֆիկացումը կիրականացվի առանձին նախագծով:

ինժեներական ցանցերի ւրեխնիկական պայմանները տրվում են համայնքային ստորաբաժանումների կողմից և համապատասխանաբար թույլատրում են միանալ ներհամայնքային ցանցերին: Շինության ներսում ջրամատակարարման խողովակները 12-20 մմ չափերի են, կոյուղագծերը 50-100 մմ որոնք էլ դուրս են հանվում շենքից 60-100 սմ խորության վրա:

Առանձնատների Կառուցում
Առանձնատների Կառուցում

Ջրի արագությունը 1 մ-վ և մտնում են փողոցում համապատասխան ղիտահորերը, իսկ էլեկտրո ներքին ցանցերը միանում են անջատիչ վահանակի օգնությամբ տանիքում տեղադրված կանգնակին, որն էլ կարող է միացվել 0.4 կվ ներհամայն­քային օդային ցանցին:

Տների Կառուցում
Տների Կառուցում

#Առանձնատներ #Առանձնատների_Կառուցում

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Շինարարական թեմաներով կայքերի ստեղծում և SEO առաջխաղացում: